پیکان جوانان برمی شود

به گزارش باشگاه فوتبال بارسلونا، زمانی‭ ‬که‭ ‬ایران‭ ‬ناسیونال‭ ‬مدل‭ ‬اسپورت‭ ‬و‭ ‬خاص‭ ‬جوانان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ظاهری‭ ‬متفاوت‭ ‬و‭ ‬موتوری‭ ‬قدرتمند‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬آن‭ ‬دوره‭ ‬ایران‭ ‬معرفی‭ ‬کرد،‭ ‬موجی‭ ‬از‭ ‬استقبال‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬خریداران‭ ‬به‭ ‬محصولی‭ ‬سریع تر‭ ‬در‭ ‬قیمتی‭ ‬مناسب‭ ‬بود‭. ‬پنج‭ ‬دهه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬پایانی‭ ‬قرن،‭ ‬ایران خودرو‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬روال‭ ‬خودرویی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬بفرستد‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬سریع‭ ‬و‭ ‬چابک‭ ‬و‭ ‬اسپورت‭ ‬باشد،‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬قیمت‭ ‬خودروهای‭ ‬سریع‭ ‬بازار،‭ ‬بهای‭ ‬پایین تری‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬هزینه‭ ‬نگهداری اش‭ ‬برای‭ ‬مالکان‭ ‬چندان‭ ‬بالا‭ ‬نباشد‭ . ‬طبیعی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬که‭ ‬بازار‭ ‬کشش‭ ‬بالایی‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬نمونه های‭ ‬مختلف‭ ‬دنا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬محبوب ترین‭ ‬محصول‭ ‬بومی‭ ‬ایران خودرو‭ ‬دارد،‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬یک‭ ‬نسخه‭ ‬ارتقایافته‭ ‬از‭ ‬مدل‭ ‬توربو‭ ‬پلاس‭ ‬را‭ ‬روانه‭ ‬بازار‭ ‬کند‭. ‬خودرویی‭ ‬که‭ ‬خبر‭ ‬تولید‭ ‬آن‭ ‬تایید‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نام‭ ‬توربو‭ ‬اسپورت‭ ‬هم‭ ‬برایش‭ ‬تایید‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

پیکان جوانان برمی شود

طبق‭ ‬آنچه‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬ایران خودرو‭ ‬گفته،‭ ‬توربو‭ ‬اسپورت‭ ‬نمونه‭ ‬تازه‭ ‬دنا‭ ‬پلاس‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬عرضه‭ ‬آماده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬وارد‭ ‬بازار‭ ‬مصرف‭ ‬کشورمان‭ ‬می شود‭. ‬خودرویی‭ ‬که‭ ‬کل‭ ‬مراحل‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬موتور‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬تحقیقات‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬ایپکو‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬عملیاتی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬شواهد‭ ‬موجود‭ ‬نتیجه‭ ‬مناسبی‭ ‬هم‭ ‬در بر‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬از‭ ‬نکات‭ ‬جالب‭ ‬توجه‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬خودرو،‭ ‬پیشرانه‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برمبنای‭ ‬موتور‭ ‬ملی‭ ‬شرکت‭ ‬ایران خودرو‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تست های‭ ‬مکرر،‭ ‬هم اینک‭ ‬در‭ ‬نمونه‭ ‬نهایی‭ ‬روی‭ ‬خودرو‭ ‬دنا‭ ‬پلاس‭ ‬توربو‭ ‬اسپورت‭ ‬نصب‭ ‬شده‭ ‬است‭ .

‬از‭ ‬مشخصات‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬موتور‭ ‬جدید‭ ‬ایران خودرو‭ ‬بشنوید‭ ‬که‭ ‬نام‭ ‬جدیدی‭ ‬دارد‭. ‬چنان‭ ‬که‭ ‬گفتیم،‭ ‬پیشرانه‭ ‬بازطراحی‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬دقیق‬EF7-TC Plus‭ ‬نمونه‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬موتور‭ ‬EF7‭ ‬توربو‭ ‬شارژ‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬تیمی‭ ‬از‭ ‬مهندسان‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬آلمانی‭ ‬در‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬1390‭ ‬تا‭ ‬1393‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬بیشینه‭ ‬توان‭ ‬این‭ ‬موتور‭ ‬160‭ ‬اسب‭ ‬بخار‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬کنار‭ ‬گشتاور‭ ‬240‭ ‬نیوتن‭ ‬متری‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬سوخت‭ ‬ترکیبی‭ ‬6.8‭ ‬لیتری‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬100‭ ‬کیلومتر‭ ‬قرار‭ ‬می گیرد،‭ ‬مشخصاتی‭ ‬بسیار‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬موتور‭ ‬THP‭ ‬شرکت‭ ‬پژو‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬ویژگی های‭ ‬جالب‭ ‬موتور‭ ‬جدید‭ ‬ایران خودرو،‭ ‬نسبت‭ ‬تراکم‭ ‬این‭ ‬پیشرانه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مدل‭ ‬EF7‭ ‬توربو‭ ‬پلاس‭ ‬به‭ ‬عدد‭ ‬9‭.‬1‭ ‬رسیده‭. ‬

عددی‭ ‬که‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نسخه‭ ‬EF7‭ ‬توربو‭ ‬معمولی‭ ‬0.2‭ ‬بهبود‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬حداکثر‭ ‬گشتاور‭ ‬در‭ ‬EF7‭ ‬توربو‭ ‬فعلی‭ ‬از‭ ‬2200‭ ‬تا‭ ‬4800‭ ‬دور‭ ‬در‭ ‬دقیقه‭ ‬قابل‭ ‬بهره برداری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نمونه‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬شده‭ ‬توربو‭ ‬پلاس،‭ ‬در‭ ‬بازه‭ ‬1600‭ ‬تا‭ ‬4500‭ ‬دور‭ ‬در‭ ‬دقیقه‭ ‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬کشش‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬دور‭ ‬پایین تر‭ ‬و‭ ‬گسترده تر‭ ‬است‭.‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬پیشرانه‭ ‬1700سی سی‭ ‬ایران خودرو‭ ‬در‭ ‬نسخه‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬توربوشارژر‭ ‬در‭ ‬سینه‭ ‬خودروهایی‭ ‬مثل‭ ‬دنا‭ ‬پلاس‭ ‬توربو‭ ‬و‭ ‬سورن‭ ‬توربو‭ ‬نصب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬قدرتی‭ ‬معادل150‭ ‬اسب‭ ‬بخار‭ ‬قدرت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬گشتاوری‭ ‬215‭ ‬نیوتن متری‭ ‬ ‭ ‬زیر‭ ‬پای‭ ‬راننده‭ ‬قرار‭ ‬می دهد‭.

‬نکته ای‭ ‬که‭ ‬بعضا‭ ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬جعبه‭ ‬دنده‭ ‬قدیمی‭ ‬دنا‭ ‬پلاس‭ ‬توربو‭ ‬ ‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬جعبه‭ ‬دنده‭ ‬پنج‭ ‬سرعته‭ ‬اتوماتیک‭ ‬دنا‭ ‬توربو‭ ‬پلاس‭ ‬اتوماتیک‭ ‬می رسد،‭ ‬آن‭ ‬صلابت‭ ‬و‭ ‬شور‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬نمی کند‭. ‬ایران خودرو‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬نقیصه‭ ‬هم‭ ‬وعده‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬یک‭ ‬گیربکس‭ ‬شش‭ ‬سرعته‭ ‬جدید‭ ‬داده‭ ‬که‭ ‬چون‭ ‬همیشه‭ ‬نیرو‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چرخ های‭ ‬جلو‭ ‬می رساند‭ ‬ولی‭ ‬ضریب‭ ‬بهتری‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬هیجان‭ ‬بالاتری‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬می کند‭. ‬موردی‭ ‬که‭ ‬گویا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تایید،‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬نسخه‭ ‬جدید‭ ‬دنا‭ ‬نصب‭ ‬خواهد‭ ‬شد ‭ ‬اما‭ ‬بخش‭ ‬دیگر‭ ‬سدان‭ ‬قدرتمند‭ ‬ایران خودرو‭ ‬یک‭ ‬مجموعه‭ ‬رینگ ‭ ‬جدید‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬16‭ ‬اینچی،‭ ‬تراش‭ ‬خورده‭ ‬و‭ ‬مشکی‭ ‬رنگ‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سفارشی‭ ‬قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬دارد‭ .

‬در‭ ‬خصوص‭ ‬سایر‭ ‬تغییرات‭ ‬و‭ ‬اضافه‭ ‬شدن‭ ‬برخی‭ ‬امکانات‭ ‬هنوز‭ ‬اطلاعات‭ ‬خاصی‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬کسی‭ ‬نمی داند‭ ‬عملکرد‭ ‬‮‬پیکان‭ ‬جوانان‮‬‭ ‬جدید‭ ‬ایران‭ ‬خودرو‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬شکل‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬همین‭ ‬قدر‭ ‬می دانیم‭ ‬که‭ ‬ایران خودرو‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬این‭ ‬نمونه‭ ‬اسپورت‭ ‬از‭ ‬دنا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بهار‭ ‬99‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬150‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬کند‭.‬

منبع: دیوار
انتشار: 14 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: f30bar3a.ir شناسه مطلب: 213

به "پیکان جوانان برمی شود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پیکان جوانان برمی شود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید